Охрана труда

Мы, ООО «Научно-методический центр «ЭКСПЕРТ»», имеем собственный аккредитованный учебный центр, который проводит обучение специалистов в сфере «безопасности и охраны труда».

Работаем по всей Украине.

Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів підприємствз питань

охорони праці

(ІТП)

    НАЗВА НПАОПВартістьнавчання1гослухача
1.
 
Закон України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП)  436
 2.НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» 412
 3.НПАОП 15.0-1.01-88 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР»412
 4.НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»412
 5.НПАОП 0.00-1.01-07«Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» 412
 6.НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови та безпечної експлуатації підйомників»412
 7.НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів»412
 8.НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»412
 9.НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 412
 10.НПАОП 0.00-1.59-87«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»412
 11.НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»412
 12.НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009)424 
 13.НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин»412
 14.НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин» 412
 15.НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»412
 16.НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води»412
 17.НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»412
 18.НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»412
 19.ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»412
 20.НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах»412
 21.НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» 412
 22.НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості»412
 23.НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С»412
 24.НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва»412
 25.НПАОП 23.1-5.05-81 «Типова інструкція з безпеки праці для робітників коксохімічного виробництва» 412
 26.НАОП 1.3.00-4.01-91 «Система управління охороною праці на підприємствах хімічної та нафтопереробної промисловості»412
 27.НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв» 412
 28.НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії» 412
 29.НАОП 7.1.20-1.17-66 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах на підприємствах споживчої кооперації» 412
 30.НПАОП 45.2-1.11-97 «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону»412
 31.НПАОП 01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва»412
 32.НПАОП 24.0-1.19-05 «Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку»412
 33.НПАОП 24.1-5.07-85 «Зберігання, перевезення і застосування сильнодіючих та отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі. Інструкція» 412
 34.НПАОП 40.1-1.02-01. «Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж»412
 35.НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»412
 36.НПАОП 51.0-1.03-96 «Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі»412
 37.НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»412
 38.НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів»412
 39.НПАОП 0.00-1.35-03 «Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів»412
 40.НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»412
 41.НПАОП 24.0-7.07-82 «Методичні вказівки «Зберігання хімічних речовин. Вимоги безпеки»412
 42.НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях»412
 43.НПАОП 01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва»412
 44.Навчання та перевірка знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду для робітників, що обслуговують теплові установки і мережі700
 45.НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосуваннязасобівіндивідуальногозахистуорганівдихання»412
 46.НПАОП 0.00-1.34-71 «Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом»,412
 47.НПАОП 45.24-1.08-69 «Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд»412
 48.НПАОП 28.52-1.32-14 «Правила охоронипраціпід час паяльнихробіт»412
 49.НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки України»(термін дії посвідчення 1 рік)460

Примітка:Термін дії посвідчення 3 роки.

Навчання робітників на допуск до безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки

(Допуск)

п/пНайменування навчанняВартість навчанняодногослухача
123
 1.Навчання та перевірка знань і умінь безпечного виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 1.15 — 07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»520
 2.Навчання та перевірка знань і умінь безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 1.15 — 07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»628
 3.Навчання та перевірка знань на ІІІ-V групу допуску з електробезпеки відповідно до вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01)424
 4.Навчання та перевірка знань на ІІІ-V групу допуску з електробезпеки відповідно до вимог «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) та допуск до робіт в електроустановках у вибухонебезпечних зонах згідно з «НПАОП 40.1-1.21-98, Гл.7.3 Електроустановки у вибухонебезпечних зонах»1000
 5.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечної експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 1.59 — 87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»460
 6.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води»400
 7.Навчання та перевірка знань і умінь з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 5.11 — 85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»442
 8.Навчання та перевірка знань і умінь з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 5.11 — 85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та на допуск до безпечного виконання робіт в колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах)442
 9.Навчання та перевірка знань і умінь з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 5.11 — 85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та навчання на допуск до безпечного виконання робіт з обстеження, ремонту та чищення димарів, газоходів, повітропроводів та вентиляційних каналів, з правом виконання газонебезпечних робіт.442
 10.Навчання та перевірка знань і умінь на допускдо експлуатації самопідіймальної колиски відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07«Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»442
 11.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до виконання робіт вантажопідіймальними механізмами, що керуються з підлоги з правом стропальника480
 12.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечного виконання робіт для монтажу, ремонту, реконструкції та обслуговування ліфтів відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів»400
 13.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до монтажу, ремонту, обслуговування систем газопостачаннявідповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»,ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»450
 14.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечної експлуатації та обслуговування парових та водогрійних котлів відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»450
 15.Навчання та перевірка знань і умінь з безпечного виконання робіт з монтажу, експлуатації, налагодженню та ремонту КВП і А систем газопостачання природним і зрідженим газом, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском згідно «Правила безпеки систем газопостачання України», «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»600
 16.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечного виконання стропальних робіт, відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.04-95 «Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани»400
 17.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечного виконання робіт по нанесенню антикорозійного покриття в підземних газопроводах та ємностях ЗВГ відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»400
 18.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до виконання робіт з монтажу, пусконалагодженню, обслуговуванню, експлуатації та ремонту газоспоживаючих агрегатів та газового устаткування працюючого на природному газі, з правом виконання газонебезпечних робіт відповідно до вимогНПАОП 0.00 — 5.11 — 85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»,ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»600
 19.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до виконання робіт у газопроводах та газовикористовуючому обладнанні з правом виконання газонебезпечних робіт відповідно до вимогНПАОП 0.00 — 5.11 — 85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»450
 20.Навчання та перевірка знань і умінь з безпечних методів виконання земляних робіт в зонах діючих газопроводів згідно з НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»450
 21.Навчання та перевірка знань і умінь збезпечних методів виконання робіт з технічного обстеження, систем газопостачання, магістральних газопроводів відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 5.11 — 85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»450
 22.Навчання та перевірка знань збезпечних методів виконання робіт з монтажу, пусконалагодження, експлуатації, ремонту КВП і А систем газопостачання природним і зрідженим газом, газоспоживаючих агрегатів та газового устаткування працюючого на природному газі та ЗВГ, з правом виконання газонебезпечних робіт згідноНПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»600
 23.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до обслуговування зерносушильних установок працюючих на газоподібному паливі відповідно до вимог НПАОП 01.41-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва», НПАОП 15.0-1.01-88 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР», НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»600
 24.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до обслуговування та експлуатації електроавтонавантажувачів відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»350
 25.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечного виконання робіт на АЗС відповідно до вимог НПАОП 63.2-1.13-87 «Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій», НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України», НПАОП 52.0-1.01-96 «Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі»600
 26.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до монтажу, ремонту, обслуговування котлів та котельного обладнаннявідповідно до вимог НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»400
 27.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до монтажу, ремонту, обслуговування посудин, що працюють під тиском відповідно до вимог НПАОП 0.00 — 1.59 — 87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»400
 28.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до монтажу трубопроводів пари та гарячої води відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води»400
 29.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до монтажу, ремонту, обслуговування систем газопостачаннявідповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»,ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»450
 30.Навчання та перевірка знань і умінь з безпечних методів і прийомів виконання лісосічних робіт відповідно до вимог НПАОП 02.0-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»400
 31.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечного виконання робіт по бетонуванню монолітних конструкцій, відповідно до вимог  НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»400
 32.Навчання та перевірка знань на допуск до безпечної експлуатації та обслуговування магістральних газопроводів відповідно до вимог НПАОП 60.3-1.01-10 «Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів»420
 33.Навчання та перевірка знань і умінь на допуск до безпечного виконання робіт з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій відповідно до вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»420
 34.Навчання на допуск до безпечного виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій відповідно до вимог НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)»450

Примітка:Термін дії посвідчення 1 рік.

Навчання фізичних осіб щодо присвоєння кваліфікації (професії)

 №  Назва кваліфікаціїВартість навчанняодногослухача
 1.Присвоєння кваліфікації «Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів і траволаторів» (потрібно зазначати розряд)700
 2.Присвоєння кваліфікації «Електрозварник» (потрібно зазначати розряд)700
 3.Присвоєння кваліфікації «Зварник автоматичної або напівавтоматичної зварювальної установки» (потрібно зазначати розряд)800
 4.Присвоєння кваліфікації «Арматурник» (потрібно зазначати розряд)500
 5.Присвоєння кваліфікації «Пічник» та навчання на допуск до безпечного виконання робіт з обстеження, ремонту та чищення димарів, газоходів, повітропроводів та вентиляційних каналів, з правом виконання газонебезпечних робіт (потрібно зазначати розряд).600
 6.Присвоєння кваліфікації «Такелажник» (потрібно зазначати розряд)500
 7.Присвоєння кваліфікації«Машиніст розчинного змішувача пересувного (потрібно зазначати розряд)600
 8.Присвоєння кваліфікації «Акамуляторник» (потрібно зазначати розряд)600
 9.Присвоєння кваліфікації «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій з правом стропальника» (потрібно зазначати розряд)550
 10.Присвоєння кваліфікації «Ліфтер» (потрібно зазначати розряд)600
 11.Присвоєння кваліфікації «Машиніст автовишки та автогідропідіймача» (потрібно зазначати розряд)550
 12.Присвоєння кваліфікації «Водій навантажувача автомобільного та акумуляторного» (потрібно зазначати розряд)700
 13.Присвоєння кваліфікації «Водій навантажувача автомобільного» (потрібно зазначати розряд)600
 14.Присвоєння кваліфікації «Водій акумуляторного навантажувача та електровізка» (потрібно зазначати розряд)600
 15.Присвоєння кваліфікації «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування (ППЗ)» (потрібно зазначати розряд)600
 16.Присвоєння кваліфікації «Оператор хлораторної установки (ППЗ)» (потрібно зазначати розряд)500
 17.Присвоєння кваліфікації «Оператор котельні» (потрібно зазначати розряд)600
 18.Присвоєння кваліфікації «Машиніст компресорних установок» (потрібно зазначати розряд)600
 19.Присвоєння кваліфікації «Cтропальник» (потрібно зазначати розряд)500
 20.Присвоєння кваліфікації «Електрогазозварник» (потрібно зазначати розряд)800
 21.Присвоєння кваліфікації «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів» (потрібно зазначати розряд)550
 22.Присвоєння кваліфікація «Машиніст підіймача вантажопасажирського будівельного»(потрібно зазначати розряд)600
 23.Присвоєння кваліфікація «Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин»(потрібно зазначати розряд)600
 24.Присвоєння кваліфікація «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»(потрібно зазначати розряд)600
 25.Присвоєння кваліфікація «Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування» (потрібно зазначати розряд)700
 26.Присвоєння кваліфікація «Налагоджувальник будівельних машин і механізмів» (потрібно зазначати розряд)600
 27.Присвоєння кваліфікація «Слюсар ремонтник» (потрібно зазначати розряд)600
 28.Присвоєння кваліфікації «Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ліфтів» (потрібно зазначати розряд)700
 29.Присвоєння кваліфікації «Муляр» (потрібно зазначати розряд)800
 30.Присвоєння кваліфікації «Оператор АЗГС» + НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки України». (потрібно зазначати розряд)1000
 31.Навчання та атестація зварників1000
 32.Присвоєння кваліфікації «Машиніст крану» (потрібно зазначати розряд)